Проекти

Жокер 61 оод

Запознайте се с нашата дейност

Жокер 61 ООД предлага богат набор от услуги като основната ни дейност е насочена към нуждите на бизнесите.

В резултат на нашата работа сме построили редица качествени и устойчиви на времето фабрики, складове, помощни съоръжения и разширения, които можете да разгледате в галерията ни по-надолу. 

Вярваме, че завършените проектите на сгради и съоръжения говорят сами за себе си.

Свържете се с нас, за да реализираме и вашите идеи!

Сграда за натрошени стъкла

Сграда за оцветяване на стъкло​

Помощни съоръжения:

Сграда Трафопост ​

Помощни съоръжения:

Помпена станция​

Помощни съоръжения:

Охладителна система (Fin-Fan)​

Склад Химически материали​​

Трафопост на сграда за Автомобилно стъкло

Естакада за довеждащи инсталации за промишлени нужди

Панорамен асансьор към сграда за гости

Склад за готова продукция

Glass Logistic Center​​​

Складово помещение в гр. Девня​

Разширение на Подстанция НЕК Запад на територията на Тракия Глас България ЕАД​

Студен ремонт на пещ за плоско стъкло

Помощни съоръжения:

Басейн за технологична вода