Строителни работи по пътища и тротоари на селата на Венец, Шумен „Радита ООД“

  • Начало
  • Строителни работи по пътища и тротоари на селата на Венец, Шумен „Радита ООД“

Project Gallery
Project Gallery

ПРОЕКТ:

  • Строителни работи по пътища и тротоари на селата на Венец, Шумен „Радита ООД“

Проектът е завършен:  2014г.