Изграждане на пещ и спомагателни съоръжения на „Тракия Глас България ЕАД“

  • Начало
  • Изграждане на пещ и спомагателни съоръжения на „Тракия Глас България ЕАД“

Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

ПРОЕКТ:

  • Изграждане на пещ и спомагателни съоръжения на „Тракия Глас България ЕАД“ (консорциум на ПРОСАН- ЖОКЕР- РАДИТА)