За нас

История

Фирмата ни е основана през 2014 година в България и основните дейности, които развива са общи изпълнителни работи, инфраструктура, надстройки, промишлени сгради, производство и монтаж на стоманени конструкции.

За всичките си проекти, които е осъществила, ЖОКЕР61 ИНШААТ действа като използва човешки центриран подход, като в тази връзка за всяка своя дейност е приела перфекционизма и модерните технологии.

Политики за качество и здраве, безопасност, околна среда

Подход за управление на качеството на ЖОКЕР61 ИНШААТ – ориентирано към вземане на решения в посока на търсенето и нуждите и цели преминаване към бързо прилагане в тази насока.

Правилното разбиране на нуждите и потребностите на клиентите, максимизиране на полезността при анализа на процесите показват нашия основен подход към работата ни.

В този контекст:
• С цел осъществяване целите на фирмата и повишаване разбирането за качество да се създаде работна среда, която да осигури участието на всички служители, за да го направят устойчиво;
• За да бъдат по-ефективни при постигане на поставените цели да комбинират различните работни процеси и ресурси и да демонстрират холистични подходи за постигане на общо качество;
• Чрез архивиране на опита, натрупан при подготовката и по време на завършените проекти и управлението на материалите и техните приложениятада работи, с подход за непрекъснато усъвършенстване в нови дейности и проекти;
• С партньорите за решения и заинтересованите страни по проекта да създадат полета с общи стойности, където да печелят всички страни;
• Определя разбирането за управление на качеството на ЖОКЕР61 ИНШААТ.